Редакційна колегія

Попов Вячеслав Жанович (головний редактор) – доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії та історії ННГІ Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;

Горюнова Євгенія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного інституту імені В. І. Вернадського;

Космина Віталій Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту імені В. І. Вернадського;

Чеканов Всеволод Юрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту імені В. І. Вернадського;

Петренко Ірина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Гриценко Галина Зеновіївна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та археології слов’ян Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Каганов Юрій Олегович – доктор історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету;

Городня Наталія Данилівна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Мальчин Юрій Макарович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Русначенко Анатолій Миколайович – доктор історичних наук, професор, профессор кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Чирко Богдан Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Чумак Василь Арсенович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Благовест Нягулов (Blagovest Njagulov) – доцент, заступник директора Інституту історії Болгарської Академії наук, м. Софія, Болгарія;

Irena Wodzianowska – доктор історичних наук, доцент кафедри історії та історіографії Східної Європи Інституту історії Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ, м. Люблін, Польща.