Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: історичні науки

ISSN видання: 1606-3715

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 15712-4183Р від 28.09.2009 року

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України з історичних наук відповідно до Наказу МОН України від 28.12.2017 № 1714 (додаток 7)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського